Til pressen: Velkommen til Venstres Landsmøte 2021

Venstres leder Guri Melby
Venstres leder Guri Melby ønsker velkommen til Venstres landsmøte 2021. (Foto: Mona Lindseth)

Venstres landsmøte 2021 gjennomføres digitalt 23.–25. april 2021. Landsmøtet gjennomføres via plattformen Zoom og strømmes direkte på www.venstre.no/direkte. Den digitale produksjonen foregår på Thon Hotell Opera i Oslo.

1. Digitale pressetreff

Pressetreff gjennomføres digitalt. Ta kontakt for avtaler om én-til-én intervjuer. Dette må avtales i forkant mht. smittevern. Se nærmere detaljer under punkt 4. Møterom og påloggingsdetaljer distribueres påmeldt presse.

Følgende kontaktpersoner er tilgjengelig i nærheten av produksjonen på Thon Hotell Opera:

2. Tidsplan, saker, delegater og dokumenter

Delegatliste og kontaktinformasjon delegasjonsledere er sendt presse pr. epost.

3. Vedtak og detaljer i møtet

4. Detaljert tidsplan for digitale pressetreff

Pressetreffene gjennomføres i et fast digitalt møterom (se punkt 1). Møterom og påloggingsdetaljer sendes påmeldt presse pr. epost. Vi legger også til rette for én-til-én intervjuer, enten fysisk eller pr. telefon. Ta kontakt for avtaler i forkant mht. smittevern. Intervjuer kan bl.a. gjennomføres på terrassen i 4. etg. på Thon Hotell Opera eller i nærheten av hotellet.

  • Fast digitalt møterom for alle pressetreff: Bli med via Google Meet
  • Merk: Endringer kan forekomme i tidspunktene for pressetreff. Vi legger opp til digitale pressetreff når vedtakssesjoner er avsluttet. Angitte tidspunkt er med forbehold om at voteringen er avsluttet til planlagt tid.
  • Merk 2: Vedtak og voteringer blir fortløpende oppdatert i dokument for pressen (se punkt 3).

Fredag 23. april:

– Ca. 09:30: Digitalt: Nestleder Sveinung Rotevatn ønsker velkommen til LM. Kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær om møtedetaljer, praktisk tilrettelegging og kontaktpunkter.

– Kl. 14:55: Digitalt og mulig en-til-en: Avtaler i forkant: Pressetreff etter leder Guri Melbys tale.

– 20:45: Digitalt: Stortingsvalgprogrammet 21-25 (LM-9), etter votering klima 1+2

– 21:20: Digitalt: Møteslutt: Stortingsvalgprogrammet 21-25 (LM-9), etter votering internasjonalt

Lørdag: 24. april

– 10:20: Digitalt: Etter votering politiske uttalelser

– 15:00: Digitalt: Stortingsvalgprogrammet 21-25 (LM-9), etter votering arbeidsplasser 1+2

– 16:05: Digitalt: Stortingsvalgprogrammet 21-25 (LM-9), etter votering utdanning

– 16:15: Digitalt: Stortingsvalgprogrammet 21-25 (LM-9), etter votering personvern

– 16:50: Digitalt: Stortingsvalgprogrammet 21-25 (LM-9), etter votering pengebruk

– 20:30: Digitalt: Stortingsvalgprogrammet 21-25 (LM-9), etter votering trygge liv 1 + 2

Søndag: 25. april

– 12:10: Digitalt: Stortingsvalgprogrammet 21-25 (LM-9), etter votering frihet til å delta

– 14:15: Digitalt og mulig en-til-en: Møteslutt og oppsummering LM 2021 med ledertrio

5. Foto

Vi tar bilder fra landsmøtet som alle fritt kan bruke mot kreditering på vår Flickr-konto.

6. Video

Landsmøtet strømmes i sin helhet via Youtube og på på venstre.no/direkte. Deler av møtet blir også sendt på Facebook (for eksempel leders tale).

Ta kontakt vårt produksjonsselskap AVAS ved behov for tapp av lyd og video fra Venstres produksjon. Det er mulig å tappe videostrøm fra venstre.no/direkte. Det er også mulig å kontakte produksjonsselskapet for direkte kameraproduksjon. Signalene leveres i 1080i og er embedded med lyd.

Kontaktperson: Robert Holm: [email protected], mob. 992 99 799

7. Sosiale medier

Følg landsmøtet på sosiale medier: