Venstres landsmøte 2021

Dato for Venstres landsmøte 2021 ble avholdt 23. – 25. april. Møtet ble gjennomført digitalt.

  • Møtestart: fredag 23. april 2021 ca. Kl. 12:00
  • Møteslutt: søndag 25. april 2021 ca. Kl. 14:00
  • Møtested: Zoom

 

Program og tidsplan

 

Vedtatt politikk

(blir oppdatert etter hver runde med voteringer)

Sakspapirer

Last ned Møteboken for Venstres landsmøte 2021
Last ned Møteboken for Venstres landsmøte 2021

Møtebok

Møteboken (versjon 3 fra 22.4.2021) inneholder årsmelding, regnskap, vedtektsendringer og politiske uttalelser og komplette innstillinger til valg.

Vedlegg

1 Utkast til Stortingsvalgprogram

Som vedlegg til møteboken finner du PDF med andreutkastet til Venstres
stortingsvalgprogram 2021–2025
som ble lagt frem 10. desember 2020.

Last ned Endringsforslagene

2 Endringsforslag

Endringsforslag til stortingsvalgprogrammet med landsstyrets innstilling” er en PDF med endringsforslagene til stortingsvalgprogram og med Landsstyrets innstilling til behandling på LM.

Dette dokumentet inneholder alle innkomne forslag til Landsmøtet i den rekkefølge de vil bli votert over på i møtet.

I del 1 i heftet med endringsforslag finner du forslagene som er opprettholdt av landsmøtets delegater. Disse behandles enkeltvis på landsmøtet. Disse forslagene er gjengitt på side 4-79. I del 2 er forslagene som ikke er opprettholdt. Disse forslagene vil bli behandlet under ett i en samlet votering. Disse forslagene er gjengitt på side 80-252 i dokumentet med endringsforslag.

3 Revisjonsberetning .pdf

Nyttig å vite på Landsmøtet


Nyttig å vite på Landsmøtet (LM ABC)

Møtetempoet på landsmøtet kan bli forrykende, spesielt første gang. Det er mange feller å gå i – men bruker du noen minutter på dette heftet (PDF), kan du kanskje unngå noen av dem.

Presse og media

Få oversikt over alle praktiske detaljer som digitale møterom, vedtak, sakspapirer, tidsplan og kontaktpunkter i Venstre.

Kontaktpersoner:

Send inn endringsforslag til politiske uttalelser / resolusjoner

Frister