Venstres valgkomite 2022

Venstres valgkomite

Venstres valgkomite ble valgt på Venstres landsmøte 2021. Ketil Kjenseth fra Innlandet leder valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteen skal fremme innstilling på følgende tillitsverv som landsmøtet skal velge personer til i 2022:

Sentralstyre og direktevalgte landsstyremedlemmer.

Det ordinære landsmøtet velger:

 • Partileder
 • Første- og andre nestleder
 • Fire medlemmer til sentralstyret
 • Åtte direktevalgte landsstyremedlemmer, hvorav halvparten velges i nummerert rekkefølge. (Disse fire er samtidig varamedlemmer til sentralstyret.)
 • Tolv direktevalgte varamedlemmer til landsstyret.

Valgene vil skje på Venstres landsmøte høsten 2022.

Forslag til kandidater bes sendt gjennom “Send forslag-knappen” ovenfor.
Frist for å sende inn forslag er 31. mars 2022.
Dersom du har spørsmål til valgkomiteen – send disse til Valgkomiteens e-postadresse: [email protected]

Venstres valgkomité 2021-2022

Ketil Kjenseth (leder, Innlandet)
Tlf: 926 99 964
E-post: [email protected]

Leder av Venstres valgkomitè (Innlandet)

Faste medlemmer i valgkomitéen

 • Julie Andersland (nestleder, Vestland)
 • Randi Olsen (Nordland)
 • Geir Olav Knappe (Trøndelag)
 • Helene Fladmark (Agder)
 • Arjo van Genderen (Viken)
 • Julianne Ferskaug (Oslo)
 • Timo Nikolaisen (Norges Unge Venstre)
 • Nertila Stringa (Norges Venstrekvinnelag)

Varamedlemmer:

 1. vara: Mette Vabø (Rogaland)
 2. vara: Torgeir Fossli (Vestfold og Telemark)
 3. vara: Britt Giske Andersen (Møre og Romsdal)
 4. vara: Morten Skandfer (Troms og Finnmark)

Sekretær for valgkomiteen:
Morten A. Hagen