Venstres ledertrio, valg, landmøte

Venstres valgkomite

Venstres valgkomite ble valgt på Venstres landsmøte 2022. Iselin Nybø fra Rogaland leder valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteen skal fremme innstilling på følgende tillitsverv som landsmøtet skal velge personer til i 2025:

Sentralstyre og direktevalgte landsstyremedlemmer.

Det ordinære landsmøtet velger:

 • Partileder
 • Første- og andre nestleder
 • Fire medlemmer til sentralstyret
 • Åtte direktevalgte landsstyremedlemmer, hvorav halvparten velges i nummerert rekkefølge. (Disse fire er samtidig varamedlemmer til sentralstyret.)
 • Tolv direktevalgte varamedlemmer til landsstyret.

Valgene vil skje på Venstres landsmøte i mars 2025.

Forslag til kandidater bes sendt gjennom “Send forslag-knappen” ovenfor.

Dersom du har spørsmål til valgkomiteen – send disse til Valgkomiteens e-postadresse: [email protected]

Venstres valgkomité 2022-2025

Iselin Nybø (leder, Rogaland)
Tlf: 922 46 267
E-post: [email protected]

Leder av Venstres valgkomitè (Rogaland)

Faste medlemmer i valgkomitéen

 • Nestleder: Arjo van Genderen, Viken
 • Kåre Pettersen, Vestfold og Telemark
 • Frode Nergaard Fjeldstad, Vestland
 • Jan Fjellstad, Troms og Finnmark
 • Julianne Ferskaug, Oslo
 • Randi Olsen, Nordland
 • Hans Jacob Huun Thomsen (Oppnevnt av Norges Unge Venstre)
 • Nertila Stringa (Oppnevnt av Norges Venstrekvinnelag)

Varamedlemmer:

 1. vara: Marthe Strickert, Trøndelag
 2. vara: Annika Brandal, Møre og Romsdal
 3. vara: Torunn Sandvand, Agder
 4. vara: Sjur Skjævesland, Innlandet

Sekretær for valgkomiteen:
Morten A. Hagen