Venstres valgkomite

Venstres valgkomite ble valgt på Venstres landsmøte 2019. Per A. Thorbjørnsen fra Rogaland leder valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteen skal fremme innstilling på følgende tillitsverv som landsmøtet skal velge personer til i 2020:

Sentralstyre og direktevalgte landsstyremedlemmer.

Det første og det tredje ordinære landsmøte i stortingsperioden velger:

  • Partileder
  • Første- og andre nestleder
  • Fire medlemmer til sentralstyret
  • Åtte direktevalgte landsstyremedlemmer, hvorav halvparten velges i nummerert rekkefølge. (Disse fire er samtidig varamedlemmer til sentralstyret.)
  • Tolv direktevalgte varamedlemmer til landsstyret.

Valgene vil skje på Venstres landsmøte 17. – 19. april 2020 (Quality Airport Hotel Gardermoen).

Valgkomiteens e-postadresse: valgkomiteen@venstre.no

Send inn forslag her

Venstres valgkomité 2019-2020

Per A. Thorbjørnsen, leder av Venstres valgkomite 2019-2020

Per A. Torbjørnsen (leder, Rogaland)
Tlf: 90 77 37 12
E-post: per.a.thorbjornsen@stavanger.kommune.no

Irene Dahl (nestleder, Troms og Finnmark)
Sjur Skjævesland (Innlandet)
Eva Kvelland (Agder)
Arjo van Genderen (Viken)
Gunn Berit Gjerde (Møre og Romsdal)
Espen Ophaug (Oslo)
Sondre Hansmark Persen (Norges Unge Venstre)
Astrid Hårstad Knutsen (Norges Venstrekvinnelag)

Varamedlemmer:

1. vara: Anne Mette Hjelle (Vestland)
2. vara: Trond Åm (Trøndelag)
3. vara: Karin Virik (Vestfold og Telemark)
4. vara: Arne Ivar Mikalsen (Nordland)

Sekretær for valgkomiteen:
Morten A. Hagen