Til innhold

Iselin Nybø

- Satsingen på studentboliger har gitt flere studenter rimelig botilbud. Ferske tall fra NSO og studentsamskipnadene viser at det i år står færre i kø for studentboliger enn i fjor., sier Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Uansett hva spørsmålet er, så er kunnskap svaret

Iselin Nybø var forsknings- og høyere utdanningsminister fra 2018 til 2020, og næringsminister fra 2020 til 2021 i Erna Solbergs regjering. Iselin var stortingsrepresentant for Rogaland i perioden 2013-2017. Hun har i to omganger tidligere vært med i Venstres sentralstyre.

Iselin er født i 1981 og kommer fra Randaberg i Rogaland. Hun bor på Storhaug i Stavanger med samboeren sin.

Verv

Iselin har vært engasjert i Venstre og Unge Venstre i flere år, både i og utenfor Rogaland. Hun var medlem av kommunestyret i Randaberg kommune i årene 2003-2007. I årene 2003-2007 var hun også med i kommunen sitt hovedutvalg for oppvekst og levekår, mens hun i årene 1999-2003 var medlem i hovedutvalg for nærmiljø og kultur i Randaberg.

I perioden 2012-2014 var Iselin medlem i Venstres Sentralstyre. I årene 2007-2015 var hun bystyremedlem og formannskapsmedlem i Stavanger. Hun var også nestleder i kommunalstyret for oppvekst i Stavanger 2007-2013.

Iselin var første nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget i 2013-2017.

Erfaring

Iselin er utdannet jurist og har tidligere arbeidet som advokat. Fra 2013-2017 var hun kunnskapspolitisk talsperson for Venstre i perioden 2013-2017. I samme periode var hun nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Storting