Til innhold

Iselin Nybø

Iselin Nybø

Uansett hva spørsmålet er, så er kunnskap svaret

Iselin Nybø er Forsknings- og utdanningsminister.

Iselin er 36 år og kommer fra Randaberg i Rogaland. Hun bor på Storhaug i Stavanger med samboeren sin.

Som kunnskapspolitiker er Iselin opptatt av å:

  • legge til rette for en skole for kunnskap og like muligheter
  • styrke læreren
  • bedre studentvelferden
  • satse på forskning

Verv

Iselin har vært engasjert i Venstre og Unge Venstre i flere år, både i og utenfor Rogaland. Hun var medlem av kommunestyret i Randaberg kommune i årene 2003-2007. I årene 2003-2007 var hun også med i kommunen sitt hovedutvalg for oppvekst og levekår, mens hun i årene 1999-2003 var medlem i hovedutvalg for nærmiljø og kultur i Randaberg.

I perioden 2012-2014 var Iselin medlem i Venstres Sentralstyre. I årene 2007-2015 var hun bystyremedlem og formannskapsmedlem i Stavanger. Hun var også nestleder i kommunalstyret for oppvekst i Stavanger 2007-2013.

Iselin var første nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget i 2013-2017.

Erfaring

Iselin er utdannet jurist og har tidligere arbeidet som advokat. Fra 2013-2017 var hun kunnskapspolitisk talsperson for Venstre i perioden 2013-2017. I samme periode var hun nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Storting