Hvem skal lede Venstre de neste årene?

Venstre har siden valget i 1995 sagt at DU ER SJEFEN. Det mener vi fortsatt, og inviterer deg til å være med på å bestemme hvem som skal lede partiet fra 2020 til 2022.

Valgkomiteen inviterer nå alle medlemmer og lokal- og fylkeslag til å fremme forslag på kandidater til Venstres sentrale ledelse som skal velges på landsmøtet 17. – 19. april 2020:

 • Leder
 • 2 nestledere
 • 4 sentralstyremedemmer
 • 4 varamedlemmer til sentralstyret (Disse er samtidig direktevalgte landsstyremedlemmer)
 • 4 direktevalgte landsstyremedlemmer
 • 12 direktevalgte landsstyrevaramedlemmer

 

Videre fremdrift i valgprosessen

20. oktober 2019:

 • Frist for å sende inn forslag til kandidater.
 • Frist for sentral- og landsstyremedlemmene (som ble valgt i 2018) til å svare på om de ønsker gjenvalg.

 

Senest 6. mars 2020:

 • Valgkomiteens innstilling skal være ferdig og offentliggjøres.

 

17. – 19. april 2020:

 • Landsmøtet velger ny leder, to nestledere, fire sentralstyremedlemmer, fire varamedlemmer til sentralstyret (som samtidig er direktevalgte landsstyremedlemmer) og ytterligere fire direktevalgte landsstyremedlemmer, og tolv varamedlemmer for de direktevalgte landsstyremedlemmene.

 

Skjema

 • Navn
 • Jeg ønsker å foreslå

  Skriv inn navn på kandidaten du ønsker å foreslå
 • Navn
 • Verv * Required
 • Huk av dersom du skal foreslå flere kandidater

 

Forslag kan også sendes til Venstre v/ Valgkomiteen
Post: Møllergata 16, 0179 Oslo
eller pr. e-post:    valgkomiteen@venstre.no