Hvem skal lede Venstre de neste årene?

Venstre har siden valget i 1995 sagt at DU ER SJEFEN. Det mener vi fortsatt, og inviterer deg til å være med på å bestemme hvem som skal lede partiet fra 2020 til 2022.

Valgkomiteen inviterer nå alle medlemmer og lokal- og fylkeslag til å fremme forslag på kandidater til Venstres sentrale ledelse som skal velges på landsmøtet 17. – 19. april 2020:

  • Leder
  • 2 nestledere
  • 4 sentralstyremedemmer
  • 4 varamedlemmer til sentralstyret (Disse er samtidig direktevalgte landsstyremedlemmer)
  • 4 direktevalgte landsstyremedlemmer
  • 12 direktevalgte landsstyrevaramedlemmer

 

Videre fremdrift i valgprosessen

20. oktober 2019:

  • Frist for å sende inn forslag til kandidater.
  • Frist for sentral- og landsstyremedlemmene (som ble valgt i 2018) til å svare på om de ønsker gjenvalg.

 

Senest 6. mars 2020:

  • Valgkomiteens innstilling skal være ferdig og offentliggjøres.

 

17. – 19. april 2020:

  • Landsmøtet velger ny leder, to nestledere, fire sentralstyremedlemmer, fire varamedlemmer til sentralstyret (som samtidig er direktevalgte landsstyremedlemmer) og ytterligere fire direktevalgte landsstyremedlemmer, og tolv varamedlemmer for de direktevalgte landsstyremedlemmene.

 

Skjema

Fristen er utløpt. Skjemaet er nå stengt.

 

Forslag kan også sendes til Venstre v/ Valgkomiteen
Post: Møllergata 16, 0179 Oslo
eller pr. e-post: valgkomiteen@venstre.no