Venstres valgkomite 2013-2014

Venstres valgkomite ble valgt på Venstres landsmøte 2013. Rita Sletner fra Østfold leder valgkomiteens arbeid.

Rita Sletner

Foto: Venstre

Valgkomiteen skal fremme innstilling på følgende tillitsverv som landsmøtet skal velge personer til i 2014:

Sentralstyre og direktevalgte landsstyremedlemmer.
Det første og det tredje ordinære landsmøte i stortingsperioden velger:
• Partileder
• Første- og andre nestleder
• Fire medlemmer til sentralstyret
• Åtte direktevalgte landsstyremedlemmer, hvorav halvparten velges i nummerert rekkefølge. (Disse fire er samtidig varamedlemmer til sentralstyret.)
• Tolv direktevalgte varamedlemmer til landsstyret.

Valgene vil skje på Venstres landsmøte på Fornebu 4. – 6. april 2014 (Quality Hotel Expo).

Forslag på kandidater sendes til valgkomiteens e-postadresse: [email protected]

Venstres valgkomite består av:

Rita Sletner (leder, Østfold)
Tlf: 975 53 769
E-post: [email protected]
Espen Ophaug (Oslo)
Synnøve Handeland (Hordaland)
Jan Kenneth Stavenes (Agder)
Berit Woie Berg (Nordland)
Trond Åm (Sør-Trøndelag)
Matilde Monsen (Norges Unge Venstre)
Liv Irene Haug (Norges Venstrekvinnelag)
*)Per A. Thorbjørnsen (Rogaland) / Ulla Nordgarden (Buskerud)

Varamedlemmer: :
1. vara: Ketil Kjenseth (Oppland)
2. vara: Hulda Tronstad Nydal (Akershus)
3. vara: Kåre Pettersen (Vestfold)

Sekretær for valgkomiteen:
Morten A. Hagen

*) Per A. Thorbjørnsen (Rogaland) trakk seg som medlem i valgkomiteen etter at han ble foreslått som kandidat til sentral- og/eller landsstyret. Som følge av dette ble Ulla Nordgarden (Buskerud) nytt fast medlem i valgkomiteen, mens de øvrige varamedlemmene rykket ett hakk opp.