Venstres valgkomite 2017-2018

Ketil Kjenseth
Ketil Kjenseth

Ketil Kjenseth (leder, Oppland)
Tlf: 926 99 964
E-post: [email protected]

May Britt Vihovde (nestleder, Rogaland)
Arne Ivar Mikalsen (Nordland)
Maren Hersleth Holsen (Østfold)
Pål Farstad (Møre og Romsdal) *)
Toril Berge Flatabø (Oslo)
Erling Moe (Sør-Trøndelag)
Tiril Eid Barland (Norges Unge Venstre)
Naomi Ichihara Røkkum (Norges Venstrekvinnelag)

 

Varamedlemmer:

1. vara: Erik Hørlück Berg (Buskerud) *)
2. vara: Torunn Sandvand (Agder)
3. vara: Boye Bjerkholt (Akershus)
4. vara: Leif Gøran Wasskog (Finnmark)

Sekretær for valgkomiteen:

Morten A. Hagen

*) Pål Farstad (Møre og Romsdal) trakk seg som medlem i valgkomiteen etter at han ble foreslått som kandidat til sentral- og/eller landsstyret. Som følge av dette ble Erik Hørlück Berg (Buskerud) nytt fast medlem i valgkomiteen, mens de øvrige varamedlemmene rykket ett hakk opp.