Venstres Studieforbund (VS)

Venstres Studieforbund (VS) er Venstres studieorganisasjon. VS er en selvstendig organisasjon med eget styre og egne vedtekter. Venstres landsstyre er årsmøte i VS. VS har ingen representasjonsrett i Venstres organer.

Studieplanene er tilpasset aktivitets- og skoleringsopplegget til Venstre.

Vi tilbyr kurs for nybegynnere og viderekomne, de som er opptatt av organisasjonsbygging, og de som brenner for Venstres politikk.

Skoleringsansvarlige i Venstres lokal- eller fylkeslag oppfordres til å gjøre seg kjent med studieplanene, og lage skoleringsaktiviteter som passer til medlemmenes behov.

Det skal være gøy å være politisk engasjert i Venstre! Kunnskap gir makt, og kunnskapsrike politikere blir bedre ledere og tar klokere beslutninger.

Tilgjengelige kurstilbud

For fylkeslag og større lokallag

(Kursnavn: Studieplannummer:)

 • Venstreskolen: Ny i Venstre >> 10001
 • Venstreskolen: Organisasjonsarbeid i Venstre >> 10002
 • Venstreskolen: Ny som leder i Venstre >> 10003
 • Venstreskolen: Lokalpolitiker i Venstre >> 10004
 • Venstreskolen: Kursleder i Venstre >> 10005
 • Menneskerettigheter >> 72014
 • Johan Castberg, og barns rettigheter >> 72016
 • En verden i forandring: Venstres politikk utenriks- og utviklingsfeltet >> 72017

For alle lokal- og fylkeslag

(Kursnavn: Studieplannummer:)

 • Kommunestyre- og fylkestingsarbeid i praksis (Politisk verksted) >> 12014
 • Styrearbeid i praksis (Organisatorisk verksted) >> 22014
 • Verksted: Programarbeid >> 32014
 • Verksted: Valg- og nominasjonsarbeid >> 42014
 • Verksted: Valgkamp- og kampanjearbeid >> 52014
 • Valgkampevaluering >> 62014
 • Lokalt utarbeidet studieplan >> 82014

 

Last ned komplett studiehefte for 2016-2018 her

REGLEMENT OG INSTRUKSJONER

Regler for studiearbeid som gir støtte:

 • Minste krav til antall deltakere er 3, og deltakerne må ha deltatt på tre fjerdedeler (75%) av møtene, (for eksempel 3 av 4 møter, eller 6 av 8 møter osv.)
 • Deltakere må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår.
 • Kurset må strekke seg over 8 klokketimer, eller mer.
 • Ingen krav til antall møter.
 • Alle deltakere som fullfører skal tilbys kursbevis.
 • Aktiviteten kan ha startet i 2016, men siste møte må være avholdt i kalenderåret 2017.
 • Avsluttet kursaktivitet kan sluttmeldes til VS gjennom hele året, og studiestøtten for godkjent kursaktivitet vil bli utbetalt fortløpende.

 

Siste frist for å sluttemelde aktiviteten for 2017 er satt til 10. januar 2018.

Studiestøtten til arrangøren er 75 kroner pr. time.

Retningslinjer for studievirksomheten kan du laste ned her

Kontaktinformasjon

For spørsmål og informasjon om kursmateriell og kursbevis, kontakt oss!

Venstres Studieforbund

Møllergata 16
0179 Oslo
E-post: vs@venstre.no
Telefon: 22 40 43 50
Dir. tlf: 908 72 453 (Tove Hofstad)