Venstres Studieforbund (VS)

Vi søker om aktivitetsstøtte sammen!

Lokallag, fylkeslag, kommunestyre-, fylkestingsgrupper og sideorganisasjoner kan søke om støtte til aktiviteter dere har gjennomført i 2022. Fristen er utsatt fra 10. januar 2023 til mandag 16. januar, kl 0800 på morgenen.

Har du spørsmål? Vi har samlet noen vanlige spørsmål på denne siden. Står du fortsatt fast? Ikke nøl med å kontakte oss!

Eidi Ann Hansen

Daglig leder i Venstres studieforbund

E-postadresse: [email protected]
Mobil: 92220925

Ismail Hussein

Ekstrahjelp, Venstres hovedorganisasjon

E-postadresse: [email protected]
Mobil: 48479799

Hva kan det søkes om?

Dere søker etterskuddsvis om støtte til aktiviteter dere har gjennomført i 2022. Søknaden må være basert på en av Venstres studieforbunds studieplaner.

Det kan være:

 • Gruppemøter
 • Styremøter/årsmøter/nominasjonsmøter
 • Programarbeid
 • Medlemsmøter/seminarer
 • Nominasjonsarbeid
 • med mye mer

Dette dokumentet viser hvordan tildelingen av midler var for 2021 og kan sette dere på sporet av hva man kan søke om. Se ark 2 for utbetalte summer per lag.

Dette er en god anledning til å få fylt opp de lokale valgkampkassene! Bare se tre eksempler på tildelinger som ble gjort for 2021: 

 • Bodø Venstre: 15.200,-
 • Lillestrøm Venstre: 21.500,-
 • Bergen Venstre: 87.600,-

Som dere ser av tildelingene, er det mulig å få store tilskudd, om man jobber riktig.

Hvordan søke om aktivitetsstøtte?

Søk direkte på
tilskudd.studieforbund.no

Brukerveiledning: Slik søker du.

Ta kontakt med [email protected] hvis du trenger hjelp

Siste frist for å søke om støtte for aktivitet gjennomført i 2022 er tirsdag 10. januar 2023 ved midnatt.

Studiestøtten til arrangøren er 100 kroner pr. time pluss 500 kroner i grunnstøtte per aktivitet.

Er du usikker på hvordan du gjør dette, kan du være med på ett av fire kurs. Meld dere på i Facebook-arrangementene (er du ikke på Facebook, kan du bruke denne påmeldingslenken):

Regler for aktiviteter som gir støtte:

 • Aktiviteten må ha minst 4 deltakere (med noen unntak). Alle deltakerne må ha deltatt på minst 75% av møtene.
 • Aktivitetsrekken må strekke seg over minst 4 klokketimer. Eksempel: Har dere hatt fire styremøter på 1,5 time hver, er dere innenfor kravet om fire timer og kan søke om støtte for 6 timer.
 • Søknaden må være basert på en av Venstres studieforbunds studieplaner.
 • Aktiviteten kan gjennomføres digitalt, men det er krav om samtidighet. Google meet, Zoom og Teams kan fint brukes som møteplass.
 • Deltakere må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår.
 • Alle deltakere som fullfører skal tilbys kursbevis.
 • Aktiviteten kan ha startet i 2021, men siste møte må være avholdt i kalenderåret 2022.
 • Avsluttet aktivitet kan sluttmeldes til VS gjennom hele året. Studiestøtte for godkjent aktivitet vil bli utbetalt i mars måned.

Om Venstres studieforbund

Venstres Studieforbund (VS) er Venstres studieorganisasjon. VS er en selvstendig organisasjon med eget styre og egne vedtekter.

Et studieforbund er en ideell organisasjon som har voksenopplæring som hovedformål, og som består av to eller flere medlemsorganisasjoner. Venstre, Venstrekvinnelaget og Unge Venstre er medlemmer i Venstres studieforbund.

Aktivitets- og skoleringstilbudet i Venstre er avgjørende for kompetanseutviklingen til medlemmene våre, og vi tror at det også er helt avgjørende for partiets oppslutning og måloppnåelse. Kunnskap gir makt, og kunnskapsrike politikere blir bedre ledere og tar klokere beslutninger.

Venstres studieforbund har utviklet digitale skoleringstilbud. Disse finner du på Venstreskolen.no.

Kontaktinformasjon
Venstres Studieforbund

Organisasjonsnummer: 984 801 343

Møllergata 16
0179 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 22 40 43 50

Daglig leder: Eidi Ann Hansen, 922 20 925