Kontakt oss

Venstres Studieforbund (VS)

Søk om aktivitets- og skoleringsstøtte!

Lokallag, fylkeslag, kommunestyre-, fylkestingsgrupper og sideorganisasjoner kan søke om støtte til aktiviteter og skoleringer dere har gjennomført i 2024. Fristen for søknad er 10. januar 2025.

Har du spørsmål? Vi har samlet noen vanlige spørsmål på denne siden. Står du fortsatt fast? Ikke nøl med å kontakte oss!

Aktivitetsstøtten for 2024 er 100 kroner pr. time. Søknader sendes inn fra denne siden.

Kontakt:

Petra Engelien
Ekstrahjelp
E-postadresse: [email protected]
Mobil: 971 97 923
Eidi Ann Hansen
Daglig leder
E-postadresse: [email protected]
Mobil: 922 20 925
Hva kan det søkes om?

Dere søker etterskuddsvis om støtte til aktiviteter dere har gjennomført i 2024. Søknaden må være basert på en av Venstres studieforbunds studieplaner.

Det kan være:

 • Dørbank
 • Standvirksomhet
 • Gruppemøter
 • Styremøter/årsmøter/nominasjonsmøter
 • Programarbeid
 • Medlemsmøter/seminarer
 • Nominasjonsarbeid
 • med mye mer

Dette dokumentet viser hvordan tildelingen av støtte var for 2021 og kan sette dere på sporet av hva man kan søke om. Se ark 2 for utbetalte summer per lag. Se også oversikt over tildelinger av støtte for 2022.

Dette er en god anledning til å få fylt opp de lokale valgkampkassene! Bare se tre eksempler på tildelinger som ble gjort for 2022: 

 • Lindesnes Venstre: 12.000,-
 • Rana Venstre: 27.000,-
 • Horten Venstre: 25.000,-

Som dere ser av tildelingene, er det mulig å få store tilskudd, om man jobber riktig.

Er du usikker på hvordan du søker, vil studieforbundet i desember -24 og januar 25 arrangere flere kurs i søknadsskriving.

Regler for aktiviteter og skoleringer som gir støtte:

 • Aktiviteten må ha minst 4 deltakere (med noen unntak). Alle deltakerne må ha deltatt på minst 75% av timene.
 • Aktivitetsrekken må strekke seg over minst 4 klokketimer. Eksempel: Har dere hatt fire styremøter på 1,5 time hver, er dere innenfor kravet om fire timer og kan søke om støtte for 6 timer.
 • Aktivitetsrekken kan ikke vare lengre enn 40 timer. Om dette er tilfelle, deles søknaden i to.
 • Aktivitetsrekker som varer i mindre enn 40 timer, kan ikke deles opp i flere søknader. Et eksempel på dette, er styremøter i lokallaget eller gruppemøter. Om totalsummen er på 38 timer, kan ikke styremøterekken deles i to halvår. Et eksempel på aktivitet som kan deles opp, selv om det rekken utgjør mindre enn 40 timer, er medlemsmøter, hvor man har forskjellige temaer fra møte til møte.
 • Søknaden må være basert på en av Venstres studieforbunds studieplaner.
 • Aktiviteten/kurset skal være offentlig kunngjort og åpent for alle.
  Dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper, som styremedlemmer, Venstre-medlemmer. Kunngjøringen kan legges ut på lagets nettside eller postes på lagets Facebook-side. Har dere spørsmål om dette? Kontakt Eidi Ann på 92220925.
 • Aktiviteten kan gjennomføres digitalt, men det er et krav at aktiviteten gjennomføres sammen og samtidig. Google Meet, Zoom og Teams kan fint brukes som møteplass. Forberedelse og etterarbeid som gjøres hver for seg, er ikke stønadsberettiget.
 • Deltakere må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår.
 • Alle deltakere som fullfører skal tilbys kursbevis.
 • Aktiviteten kan ha startet i 2023, men siste møte/kurskveld må være avholdt i kalenderåret 2024.
 • Avsluttet aktivitet kan sluttmeldes til VS gjennom hele året. Studiestøtte for godkjent aktivitet vil bli utbetalt i mars måned i året etter at det er sluttmeldt.

Om Venstres studieforbund

Venstres Studieforbund (VS) er Venstres studieorganisasjon. VS er en selvstendig organisasjon med eget styre og egne vedtekter. Venstres Studieforbund er medlem av Voksenopplæringsforbundet (VoFo). VoFo får tildelt midler over statsbudsjettet, via Kulturdepartementet til fordeling til sine medlemsorganisasjoner. Antall timer aktivitet/opplæring Venstres Studieforbund har søkt om de to foregående årene, avgjør hvor store overføringer Venstres Studieforbund får hvert år.

Et studieforbund er en ideell organisasjon som har voksenopplæring som hovedformål, og som består av to eller flere medlemsorganisasjoner. Venstre, Venstrekvinnelaget og Unge Venstre er medlemmer i Venstres studieforbund.

Aktivitets- og skoleringstilbudet i Venstre er avgjørende for kompetanseutviklingen til medlemmene våre og helt avgjørende for partiets oppslutning og måloppnåelse. Kunnskap gir makt, og kunnskapsrike politikere blir bedre ledere og tar klokere beslutninger.

Venstres studieforbund har utviklet digitale skoleringstilbud. Disse finner du på Venstreskolen.no.

Ressurser

Oversikt over alle våre studieplaner

Retningslinjer for aktiviteter som er berettiget støtte (forskrift om studieforbund)

Vedtekter, Venstres Studieforbund

Kontaktinformasjon
Venstres Studieforbund

Organisasjonsnummer: 984 801 343

Møllergata 16
0179 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 22 40 43 50

Daglig leder: Eidi Ann Hansen, 922 20 925