Venstres Studieforbund (VS)

Venstres Studieforbund (VS) er Venstres studieorganisasjon. VS er en selvstendig organisasjon med eget styre og egne vedtekter. Venstres landsstyre er årsmøte i VS.

Kurs og skoleringstilbudet til Venstres Studieforbund er avgjørende for kompetanseutviklingen til medlemmene våre, og vi tror at det også er helt avgjørende for partiets oppslutning og måloppnåelse. Kunnskap gir makt, og kunnskapsrike politikere blir bedre ledere og tar klokere beslutninger.

Studieplanene er tilpasset aktivitets- og skoleringsopplegget til Venstre, Unge Venstre, Norges Venstrekvinnelag og Liberale Studenter. Vi tilbyr kurs for nybegynnere og viderekomne, de som er opptatt av organisasjonsbygging, og de som brenner for  politikk.

Nytt av året er at Venstres studieforbund har utviklet vårt første digitale skoleringstilbud. Klikk her for å komme til den digitale skoleringen.

Regler for studiearbeid som gir støtte:

  • Minste krav til antall deltakere er 3. Deltakerne må ha deltatt på tre fjerdedeler (75%) av møtene.
  • Deltakere må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår.
  • Kurset må strekke seg over 8 klokketimer (4 klokketimer*), eller mer.
  • Alle deltakere som fullfører skal tilbys kursbevis.
  • Aktiviteten kan ha startet i 2019, men siste møte må være avholdt i kalenderåret 2020.
  • Avsluttet kursaktivitet kan sluttmeldes til VS gjennom hele året. Studiestøtte for godkjent kursaktivitet vil bli utbetalt i mars måned.

 

Siste frist for å sluttemelde aktiviteten for 2020 er 10. januar 2021.

Studiestøtten til arrangøren er 100 kroner pr. time pluss 500 kroner i grunnstøtte per kurs.

Retningslinjer for studievirksomheten kan du laste ned her

Ressurser

Studieplaner/kurstilbud

Trykk her for fullstendig oversikt over alle våre studieplaner

 

Sluttmeldingsskjema

Frammøteliste:

Kursbevis

Klikk her for kursbevis

Kontaktinformasjon

Klikk her for bestilling av kurs eller skolering.

 

Kontakt Venstres Studieforbund

Organisasjonsnummer: 984 801 343

Møllergata 16
0179 Oslo
E-post: vs@venstre.no
Telefon: 22 40 43 50

Daglig leder: Sandra Yeomans, 412 09 307