Venstres Studieforbund (VS)

Venstres Studieforbund (VS) er Venstres studieorganisasjon. VS er en selvstendig organisasjon med eget styre og egne vedtekter. Venstres landsstyre er årsmøte i VS. VS har ingen representasjonsrett i Venstres organer.

Studieplanene er tilpasset aktivitets- og skoleringsopplegget til Venstre, Unge Venstre, Norges Venstrekvinnelag og Liberale Studenter.

Vi tilbyr kurs for nybegynnere og viderekomne, de som er opptatt av organisasjonsbygging, og de som brenner for  politikk.

Skoleringsansvarlige i Venstres lokal- eller fylkeslag oppfordres til å gjøre seg kjent med studieplanene, og lage skoleringsaktiviteter som passer til medlemmenes behov.

Det skal være gøy å være politisk engasjert i Venstre! Kunnskap gir makt, og kunnskapsrike politikere blir bedre ledere og tar klokere beslutninger.

Tilgjengelige kurstilbud

For fylkeslag og større lokallag

(Kursnavn: Studieplannummer:)

 • Venstreskolen: Ny i Venstre >> 10001
 • Venstreskolen: Organisasjonsarbeid i Venstre >> 10002
 • Venstreskolen: Ny som leder i Venstre >> 10003
 • Venstreskolen: Lokalpolitiker i Venstre >> 10004
 • Venstreskolen: Kursleder i Venstre >> 10005
 • Menneskerettigheter >> 72014
 • Johan Castberg, og barns rettigheter >> 72016
 • En verden i forandring: Venstres politikk utenriks- og utviklingsfeltet >> 72017

For alle lokal- og fylkeslag

(Kursnavn: Studieplannummer:)

 • Kommunestyre- og fylkestingsarbeid i praksis (Politisk verksted) >> 12014
 • Styrearbeid i praksis (Organisatorisk verksted) >> 22014
 • Verksted: Programarbeid >> 32014
 • Verksted: Valg- og nominasjonsarbeid >> 42014
 • Verksted: Valgkamp- og kampanjearbeid >> 52014
 • Valgkampevaluering >> 62014
 • Lokalt utarbeidet studieplan >>82014

For Unge Venstre

(Kursnavn: Studieplannummer:)

REGLEMENT OG INSTRUKSJONER

Regler for studiearbeid som gir støtte:

 • Minste krav til antall deltakere er 3. Deltakerne må ha deltatt på tre fjerdedeler (75%) av møtene, (for eksempel 3 av 4 møter, eller 6 av 8 møter osv.)
 • Deltakere må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår.
 • Kurset må strekke seg over 8 klokketimer, eller mer.
 • Ingen krav til antall møter.
 • Alle deltakere som fullfører skal tilbys kursbevis.
 • Aktiviteten kan ha startet i 2018, men siste møte må være avholdt i kalenderåret 2019.
 • Avsluttet kursaktivitet kan sluttmeldes til VS gjennom hele året. Studiestøtte for godkjent kursaktivitet vil bli utbetalt i mars måned.

 

Siste frist for å sluttemelde aktiviteten for 2019 var 10. januar 2020.

Studiestøtten til arrangøren er 100 kroner pr. time pluss 500 kroner i grunnstøtte per kurs.

Retningslinjer for studievirksomheten kan du laste ned her

Maler

Sluttmeldingsskjema

Frammøteliste:

 

Som en konsekvens av GDPR kreves det at du som arrangør innhenter tillatelse til å bruke personopplysninger til dette formål.

Husk å påføre deltakernes navn, postnr/sted, kjønn og fødselsår (for SSB)
(Liste/rapport fra medlemsregisterets aktivitetsfunksjon godkjennes også)

 

Kursbevis

Klikk her for kursbevis

 

Kontaktinformasjon

Klikk her for bestilling av kurs eller skolering.

 

Kontakt Venstres Studieforbund

Organisasjonsnummer: 984 801 343

Møllergata 16
0179 Oslo
E-post: vs@venstre.no
Telefon: 22 40 43 50

Sandra Yeomans, daglig leder

Dir. tlf: 412 09 307

 

Venstres Studieforbunds styre 2018 – 2020

Håkon Frode Særsten, styreleder

Linn Skyum, nestleder

Leif Gøran Wasskog, styremedlem

Magdalena Lindtvedt, varamedlem

Marthe Strickert, varamedlem