Gjeldende studieplaner

For fylkes- og lokallag

 • Venstreskolen: Ny i Venstre >> 10001
 • Venstreskolen: Organisasjonsarbeid i Venstre >> 10002
 • Venstreskolen: Ny som leder i Venstre >> 10003
 • Venstreskolen: Lokalpolitisk nettverk >> 10004
 • Venstreskolen: Kursleder i Venstre >> 10005
 • Arbeid i kommunestyregruppa (Politisk verksted) >> 12014
 • Påvirkning: Lobbyarbeid >> 92020
 • Påvirkning: Politisk påvirkning >> 12020
 • Styrearbeid i praksis (Organisatorisk verksted) >> 22014
 • Verksted: Programarbeid >>32014
 • Verksted: Valg- og nominasjonsarbeid >> 42014
 • Verksted: Valgkamp- og kampanjearbeid >> 52014
 • Valgkampevaluering >> 62014
 • Lokalt utarbeidet studieplan >> 82014

For Unge Venstre

(Kursnavn: Studieplannummer:)