Ofte stilte spørsmål om aktivitetsstøtte

Les alt om aktivitetsstøtte på nettsiden, venstre.no/vs

Må møtet ha vart i fire timer for å være støtteberettiget?

Nei. Aktivitetsrekken, for eksempel fire styremøter, må ha vart i til sammen minst fire timer.  Eksempel: Lokallaget har hatt fire styremøter a 1,5 timer. Lokallaget kan søke om aktivitetsstøtte for 6 timer.

Vi har aktiviteter som er på under fire timer. Kan vi ikke søke om støtte?

Aktiviteter under fire timer er ikke stønadsberettiget. Her finnes det ikke unntaksbestemmelser. Men vurder om aktivitetene deres kan slås sammen under samme studieplan, så det til sammen blir fire timer eller mer.

Kan vi slå sammen forskjellige aktiviteter i en søknad?

Søknaden kan settes sammen av ulike aktiviteter, så lenge begge fanges av samme studieplan: Eks: Styremøter og årsmøte er støtteberettiget som én aktivitet, under studieplanen “Organisasjonsarbeid i praksis”.

Kan man søke om aktivitetsstøtte til forberedelse/etterarbeid?

Man kan søke om aktivitetsstøtte til forberedelse/etterarbeid, forutsatt at dette gjøres sammen og samtidig, enten fysisk eller digitalt. Individuelle forberedelser, som lesing av sakspapirer eller etterarbeid, som referatskriving, er ikke stønadsberettiget. 

Jeg får ikke lagt inn informasjon i de grå feltene i søknadsskjemaet

De grå feltene kan ikke endres manuelt. De genereres automatisk ut fra opplysningene som blir lagt inn i søknadsskjemaet.

Hva menes med bekreftelse fra bank når man registrerer bruker i tilskuddsportalen?

Bekreftelse fra bank kan være deler av en kontoutskrift eller en skjermprint fra nettbanken. Det er viktig at navnet på kontoen og kontonummeret synes på dokumentasjonen. Man kan derfor unngå å ta med transaksjonene, om det er ønskelig.

Må bekreftelsen fra banken fornyes hvert år?

Nei, kontonummeret og bekreftelsen gjelder inntil det skjer en endring i kontonummeret.

Kan man søke om aktivitetstilskudd for kommunestyremøter?

Nei, kommunestyremøter er ikke arrangementer i regi av Venstre, så det er ikke til tilskuddsberettiget. Men gruppemøter og andre politiske verksteder i forkant av kommunestyremøter er tilskuddsberettiget. Bruk studieplan 12014, Arbeid i kommunestyregruppa.

Kan det gjøres unntak fra regelen om minst fire deltakere?

Om aktiviteten i utgangspunktet var planlagt med minst fire deltakere, men en/noen har falt fra underveis, kan det gjøres unntak fra regelen om fire deltakere. Husk å begrunne hvorfor man har blitt færre enn fire når det  søkes om aktivitetsstøtte.

Vi er ikke flere enn to/tre i gruppa/lokallagsstyret. Kan vi ikke søke om aktivitetsstøtte?

Om dere ikke har flere enn 2-3 aktive/folkevalgte: Ta kontakt med daglig leder, Eidi Ann Hansen, [email protected], mob: 92220925.

Hvilken studieplan brukes til hva?

Noen aktiviteter kan passe inn i flere studieplaner. Velg det som passer best. Eksempler:

Styremøter: “Styrearbeid i praksis” # 22014
Gruppemøter: “Arbeid i kommunestyregruppa (Politisk verksted)”, # 12014
Årsmøte: “Organisasjonsarbeid i Venstre” passer ofte. Noen har brukt “Styrearbeid i praksis”. Dette avhenger av innholdet.
Medlemsmøter: “Organisasjonsarbeid i Venstre” passer ofte. Dette avhenger også av innhold.

Jeg fikk godkjenning på studieplanen, men jeg kommer meg ikke videre. Hva skjer?

Du har sannsynligvis søkt om Godkjenning av studieplan, og ikke om Tilskudd til kurs. Se skjermprint under. Søk om tilskudd til kurs 2022.

Hvor mange deltakere må fylles ut, når man har hatt veldig store møter, som årsmøte, m.m.?

Vi er glade for alle deltakere som blir registrert. Dette synliggjør at vi har hatt mange aktive. Hvor mange man velger å registrere i søknaden vurderes av søker. 

Kan lokallaget søke om aktivitetstilskudd for deltakelse på andres møter, som fylkesårsmøter eller kommunestyremøter?

Deltakelse på arrangementer med en annen arrangør enn søker selv, er ikke tilskuddsberettiget, eksempler:

Et lokallag kan ikke søke om aktivitetstilskudd på bakgrunn av deltakelse på et arrangement i fylkeslagets regi. Fylkeslaget kan søke om tilskudd til dette. Men om lokallaget gjennomfører delegasjonsmøter i forkant av årsmøtet, er disse tilskuddsberettiget.

En kommunestyregruppe kan ikke søke om aktivitetstilskudd på bakgrunn av deltakelse i kommunestyremøtet. Men gruppa/laget kan søke om tilskudd til gruppemøter/politiske verksteder knyttet til kommunestyremøtet.

Lokallags deltakelse på innspillsmøter arrangert av andre, eks programkomité på fylkesnivå, kan man heller ikke få tilskudd til. Lokalt programarbeid og lokal forberedelse til regionalt programarbeid er tilskuddsberettiget.

Hvordan søker man om støtte til aktiviteter som går over i et nytt år?

  • Om kurset strekker seg inn i neste år, vil dette kurset være stønadsberettiget først det året siste aktivitet har vært avholdt. Eks: En rekke styremøter, som har siste møte i januar 2024, vil havne på tildelingen for 2024, ikke 2023. Dere må derfor bruke “Tilskudd 2024” fra tilskuddssiden, ikke “Tilskudd 2023”.

Om mulig (om antall timer og antall deltakere er oppfylt), kan aktiviteten avsluttes og omsøkes i år. Start en ny søknad med aktivitetene som er gjennomført i 2024.

Forsvinner det man har begynt å registrere i en søknad når et nytt skjema opprettes?

Nei, påbegynte søknader blir liggende i tilskuddsportalen.

Kan jeg søke om aktivitetsstøtte for reisetiden til arrangementet/aktiviteten?

Nei, dessverre, reisetid er ikke tilskuddsberettiget.

Kan jeg oppdatere organisasjonsinformasjonen i tilskuddsportalen?

Der organisasjoner/lag er registrert med organisasjonsnummer, vil kontaktinformasjonen speile informasjonen som ligger i Brønnøysundregisteret. E-postadresse og telefon kan fortsatt endres. Grå felt kan ikke endres.