Ofte stilte spørsmål om aktivitetsstøtte

Les alt om aktivitetsstøtte på nettsiden, venstre.no/vs

Må møtet ha vart i fire timer for å være støtteberettiget?

Nei. Aktivitetsrekken, for eksempel fire styremøter, må ha vart i til sammen minst fire timer.  Eksempel: Lokallaget har hatt fire styremøter a 1,5 timer. Lokallaget kan søke om aktivitetsstøtte for 6 timer.

Hva menes med bekreftelse fra bank når man registrerer bruker i tilskuddsportalen?

Bekreftelse fra bank kan være deler av en kontoutskrift eller en skjermprint fra nettbanken. Det er viktig at navnet på kontoen og kontonummeret synes på dokumentasjonen. Man kan derfor unngå å ta med transaksjonene, om det er ønskelig.

Må bekreftelsen fra banken fornyes hvert år?

Nei, kontonummeret og bekreftelsen gjelder inntil det skjer en endring i kontonummeret.

Kan man søke om aktivitetstilskudd for kommunestyremøter?

Nei, kommunestyremøter er ikke arrangementer i regi av Venstre, så det er ikke til tilskuddsberettiget. Men gruppemøter og andre politiske verksteder i forkant av kommunestyremøter er tilskuddsberettiget. Bruk studieplan 12014, Arbeid i kommunestyregruppa.

Hvilken studieplan brukes til hva?

Noen aktiviteter kan passe inn i flere studieplaner. Velg det som passer best. Eksempler:

Styremøter: “Styrearbeid i praksis” # 22014
Gruppemøter: “Arbeid i kommunestyregruppa (Politisk verksted)”, # 12014
Årsmøte: “Organisasjonsarbeid i Venstre” passer ofte. Noen har brukt “Styrearbeid i praksis”. Dette avhenger av innholdet.
Medlemsmøter: “Organisasjonsarbeid i Venstre” passer ofte. Dette avhenger også av innhold.

Jeg fikk godkjenning på studieplanen, men jeg kommer meg ikke videre. Hva skjer?

Du har sannsynligvis søkt om Godkjenning av studieplan, og ikke om Tilskudd til kurs. Se skjermprint under. Søk om tilskudd til kurs 2022.

Kan lokallaget søke om aktivitetstilskudd for deltakelse på andres møter, som fylkesårsmøter eller kommunestyremøter?

Deltakelse på arrangementer med en annen arrangør enn søker selv, er ikke tilskuddsberettiget, eksempler:
Et lokallag kan ikke søke om aktivitetstilskudd på bakgrunn av deltakelse på et arrangement i fylkeslagets regi. Fylkeslaget kan søke om tilskudd til dette. Men om lokallaget gjennomfører delegasjonsmøter i forkant av årsmøtet, er disse tilskuddsberettiget.
En kommunestyregruppe kan ikke søke om aktivitetstilskudd på bakgrunn av deltakelse i kommunestyremøtet. Men gruppa/laget kan søke om tilskudd til gruppemøter/politiske verksteder knyttet til kommunestyremøtet.
Lokallags deltakelse på innspillsmøter arrangert av andre, eks programkomité på fylkesnivå, kan man heller ikke få tilskudd til. Lokalt programarbeid og lokal forberedelse til regionalt programarbeid er tilskuddsberettiget.

Kan jeg søke om aktivitetsstøtte for reisetiden til arrangementet/aktiviteten?

Nei, dessverre, reisetid er ikke tilskuddsberettiget.