Til innhold

Alfred Iver Stamnes

Alfred brenner for psykisk helse. Han vil arbeide for trygge møtested for ungdom og økte tilskudd til organisasjoner som er basert på frivillighet. Alfred snakker varmt om Kirkens Bymisjon, Termik, og arbeidet som Mosjøen Spillforening gjør for ungdommene i Mosjøen og vil legge til rette for at de får de ressursene de trenger.

Skolen i Vefsn for bør styrkes med flere assistenter slik at lærerne kan bruke tiden sin på å være lærer. Alfred vil jobbe for tiltak som gjøre at flere vil være assistent i skolen. Dette vil også gjøre det lettere å tilby tilpasset opplæring for alle. Mange elever har forskjellig utgangspunkt og det er viktig å støtte opp og tilrettelegge for både de som plages på skolen og de som er veldig skoleflink og over gjennomsnittet.

I tillegg brenner Alfred for sentrumsutvikling (mere kultur på torget, mere action og folk i byen på hverdagene), klima og miljø, helse og omsorg (spesielt ruspolitikk), kulturskolen og idrett for alle.