Til innhold

Alveva Hohler

 

Alveva Hohler bor i Kvisla og er andrekandidat for Hol Venstre.

Alveva bestemte seg for å stille da hun forsto at mange hadde meldt seg ut av partiet, og at Venstre kunne få problemer med å stille liste. Rent bortsett fra at hun alltid har stemt på Venstre, synes hun det ville vær et tap for lokaldemokratiet og et stort tap for miljøkampen om Venstre ikke ble representert i lokalpolitikken i Hol. Hvem skal ta seg av å forsvare natur og miljø i Hol hvis Venstre ikke er med? Hvem skal kjempe for at utbygging ikke skjer i sårbare naturområder og at kommunen gjør gode miljøvennlige valg for fremtiden? Alle partier påstår at de vil stå for miljøtiltak, men det er Venstre som har dette som sitt viktigste politiske mål i kommunen. Uten Venstre finnes det ingen egentlige miljøpartier som stiller liste i Hol.

Det er bare Venstre som mener at natur og miljøhensyn skal ligge til grunn for alle typer avgjørelser. For Alveva er Venstre dessuten partiet som tenker helhetlig og langsiktig. Derfor synes hun det er veldig viktig å sørge for at Venstre har en plass i kommunepolitikken.

Bli med Alveva og sørg for at Venstre får en størst mulig plass i kommunepolitikken!