Til innhold

Alvhild Hedstein

Det leves ulike liv, heldigvis

Alvhild (f. 1966) er konserndirektør for bærekraft og innovasjon i BAMA Gruppen AS. Hun har vært politisk rådgiver for landbruks- og matminister Lars Sponheim, vara til Stortinget, og nestleder i Oslo Venstre med ansvar for to valgkamper på 2000-tallet.

– Kombinasjonen god næringspolitikk med troverdig og offensiv miljøpolitikk, og sosialt ansvar for dem som trenger det mest, er stikkord for mitt partivalg og mitt politiske ståsted som sosialliberaler.