Til innhold

Anette Starheim

Jeg vil ha et tett samarbeid
mellom næringslivet og kommunen
for å fremme grønn
omstilling, nyskapning og
kreativitet.
Jeg vil bruke næringsfondet
til næringsutvikling.