Til innhold

Ann Elin Piel

Ann Elin var ved valget i 2019 Stavanger Venstres 4. kandidat. Hun er en del av kommunestyregruppa og vararepresentant til kommunestyret, og fast innvalgt i utvalg for lønn og arbeid.

Hun er bosatt på Rennesøy, som sammen med Finnøy og Stavanger kommune, blir Nye Stavanger kommune 1. januar 2020.

Ann Elin er opptatt av at kommunesammenslåingen skal gå smertefritt, og at de tre kommunene skal dra nytte av hverandre på ulike felt. Både Finnøy, Rennesøy og Stavanger har sterke sider innen både skole og velferd, arbeidsplasser og miljøvern, som kommer fellesskapet til gode. Vi må være nysgjerrige og åpne i denne prosessen, slik at vi sammen blir sterkere!

Barns rettigheter, også i praksis, er noe av det Ann Elin brenner for. Alle barn har rett til å gå på skole, der har de også rett til å føle seg trygge. Først når et barn eller en ungdom kjenner på denne tryggheten, vil læring oppstå.

Videre er Ann Elin opptatt av å videreutvikle den grønne visjonen. Vi må utbedre det kollektive tilbudet i den nye kommunen vår, slik at det å kjøre kollektivt blir et reelt tilbud og ikke en byrde, spesielt til og fra «Dei grøne øyane».

Ann Elin er gift og har tre barn. Sammen med familien er hun bosatt på Skorpefjell. Dette er en plass hun har hatt nær tilknytning til hele livet, da det er hennes bestemors barndomssted. Hun er utdannet allmennlærer, med fordypning i psykisk helse. Hun jobber som lærer på en av byens ungdomsskoler.