Til innhold

Ann Elin Piel

Ann Elin er styremedlem i Rogaland Venstre. Hun er medlem av bystyret i Stavanger. I perioden 2023-2027 er hun nestleder i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i Stavanger. Tidligere har hun vært medlem av utvalg for helse og velferd. Hun har tidligere vært fylkesleder av Rogaland Venstre.

Ann Elin er bosatt i Hundvåg kommunedel. Tidligere har hun bodd i Rennesøy kommunedel.Hun kjenner dermed godt til flere av kommunedelene i Stavanger. I forrige valgperiode var hun opptatt av at kommunesammenslåingen skulle gå smertefritt.

Barns rettigheter, også i praksis, er noe av det Ann Elin brenner for. Alle barn har rett til å gå på skole, der har de også rett til å føle seg trygge. Først når et barn eller en ungdom kjenner på denne tryggheten, vil læring oppstå.

Videre er Ann Elin opptatt av å videreutvikle den grønne visjonen. Vi må utbedre det kollektive tilbudet i den nye kommunen vår, slik at det å kjøre kollektivt blir et reelt tilbud og ikke en byrde, spesielt til og fra «Dei grøne øyane».

Ann Elin er gift og har tre barn. Sammen med familien er hun bosatt på Grasholmen. Hun er utdannet allmennlærer, med fordypning i psykisk helse. Hun jobber som lærer på en av byens ungdomsskoler.