Til innhold

Anna Lena Ekeblad

Jeg vil jobbe for Longyearbyens lokaldemokrati og for at alle mennesker som bor i Longyearbyen blir hørt. Jeg vil stå opp og stå på for å sikre gode og rettferdige vilkår Longyearbyens barn og ungdommer. Jeg vil jobbe for å få til en forskrift / ordning med veterinærordningen for å sikre helsetilbudet til våre husdyr.

Jeg flyttet til Svalbard fra Sverige i 1995, har bodd to år i Ny-Ålesund, resten i Longyearbyen. Jeg har to barn som har vokst opp i Longyearbyen og to hunder, Liselott og Cecilia. Jeg har jobbet innenfor reiselivet alle mine år på Svalbard, hvorav 13 år på Svalbard Museum. Jeg er og har vært aktiv i flere lag og foreninger. Egentlig en ganske vanlig mamma med bredt engasjement og et hjerte som banker for Longyearbyen.