Til innhold

Anne Kristine Næss

Anne Kristine Næss

Jeg er opptatt av at innbyggernes behov skal kunne løses nær der de bor og med høy kvalitet. Helt konkret vil jeg kjempe for bygging av svømmehall så raskt som mulig. Jeg vil også jobbe
for at de som vil motta tjenester digitalt, skal få mulighet til det. Jeg har tro på at miljø og bærekraft er forenlig med lønnsom utvikling. Her må vi jakte på de optimale løsningene sammen med de beste aktørene i landet.

Sosialantropolog, jobber som virksomhetsarkitekt innen IT-styringsprosesser i DNB. Har bakgrunn fra reformarbeid og effektivisering av store statlige etater og organer, men også privat næringsliv. Styremedlem i itSMF Norge.