Til innhold

Are Bu Nilsen

Are er 25 år og bor i Haugesund sentrum. Are har bodd i Haugesund mesteparten av livet, og studerer for tiden lærerutdanning ved Høgskulen på Vestlandet på Stord. Han representer Venstre som medlem av utvalg for oppvekst.

Hvorfor meldte du deg inn i Venstre?

«De liberale verdiene frihet, likhet og brorskap var gode samfunnsidealer under den franske borgerkrigen på slutten 1700-tallet, og er gode samfunnsidealer i dag. Venstre som parti har stått bak flere av de viktigste sosialpolitiske løftene i norsk historie, og har i lang tid blandet fornuftig økonomisk styring med å ta sosialt ansvar.»

Hva er dine hjertesaker?

«Fornuftig, faktabasert ruspolitikk, med fokus på å hjelpe mennesker i utfordrende situasjoner. Jeg er også opptatt av skolepolitikk, og ønsker å sørge for at skolene i Haugesund i større grad får de ressursene de trenger til å stå i en utfordrende pedagogisk hverdag. Et bilfritt sentrum står meg også nært. Jeg ønsker at Haugesund skal være en by for mennesker, ikke biler.»