Til innhold

Arne Ivar Mikalsen

Tar Nordland framover!

Arne Ivar Mikalsen er utdannet Samfunnsviter og har jobbet daglig med voksenopplæring. Han er nå fylkesråd for samfunn, kultur og miljø for Nordland Venstre.

Politikk for Arne Ivar er å utvikle samfunnet videre i en retning som er til nytte for alle, hvor man ivaretar enkeltmennesket og ikke lar særinteresser diktere innholdet. Arne Ivar er spesielt opptatt av marin sektor, samferdsel, miljø og næring.

Nordland er et sterkt primærnæringsfylke, både innen fiskeri og landbruk. De næringene har Arne stor respekt for, samtidig som han har sett at fylket ligger etter landet for øvrig når det gjelder utdanningsnivå. Det er ingen motsetning å jobbe med begge tema. For skal Nordland vokse videre, må både den tradisjonelle verdiskapningen vokse. Samtidig som den kunnskapsbaserte blir større.

Det er et paradoks at Nordland på samme tid mangler arbeidskraft, mister kloke hoder. Derfor trengs spredning av relevante arbeidsplasser, slik at det er mulighet for folk å etablere seg i hele Nordland. I samme åndedrag er det vesentlig å sørge for at folk får et tilbud på kultur/fritid, som gjør at de finner det interessant å bli.

Mikalsen er lei av fremstillingen av Nordland som et fylke helt avhengig av at det bygges ut oljevirksomhet langs hele kysten av fylket, utbyggingen er stor allerede. Og har gitt en del gode arbeidsplasser. Men det er allerede mye fremtidsrettet næringsvirksomhet. Disse fortjener en infrastruktur som er nødvendige for å få varer ut. Her står mye ugjort. Derfor er samferdsel et spørsmål av stor viktighet. Nordland har mye å tjene på opprusting av jernbanene i fylket. Samt skipsfartstilbudet, havner og utbedring av flaskehalser på vei.

 

Følg Arne Ivar på Facebook, eller Twitter.