Til innhold

Arnfinn Solberg

Jeg heter Arnfinn Solberg og kommer fra Brandbu. Tidligere har jeg bodd 12 år i Bergen, og nå har jeg bodd i Nes i 15 år. Jeg har fullført videregående skole, men er i dag uføretrygdet.

Jeg har erfaring med interessepolitisk arbeid gjennom Norges Handikapforbund og Ryggmargsbrokk og Hydrocephalusforeningen. Jeg har sittet i styret i NHF Bergen, hvorav en periode som leder. Nå har jeg vært styremedlem i NHF Nes og Ullensaker siden 2011. Jeg har også hatt styreverv i Ryggmargsbrokk og Hydrocephalusforeningen.

Jeg har vært medlem av Nes Venstre siden 2011, og vært både vara eller styremedlem lokallagsstyret nesten like lenge.

Mine interesseområder her er miljøvern, samferdsel og likestilling og integrering for alle.