Til innhold

Asbjørn Danielsen

Nærskolen er hjertet i lokalsamfunnet

Asbjørn Danielsen er opptatt av skolepolitikk, og er en ivrig forkjemper for nærskoleprinsippet. Asbjørn er opptatt av god forvaltning av felleskapets ressurser, kommunens økonomi og jobben for et bedre helsetilbud til innbyggerne.