Til innhold

Bente Kjøsnes

Bente Kjøsnes er 1. vara til bystyret i Trondheim. Hun bor på Nardo, er 65 år, er gift og har en sønn. Bente har jobbet ved Norges geologiske undersøkelse. Hun har også vært aktiv i nærmiljøet med fartstid som leder i korps og FAU.

Bente meldte seg inn i Kragerø Unge Venstre for 45 år siden, og har siden støttet partiet aktivt. Hun har jobbet mest organisatorisk og har hatt verv i styret, både i Sør-Trøndelag og Trondheim de siste 20 årene. Har tidligere vært leder i Trondheim Venstre. Bente er 1. vara til bystyret og vara i helse- og velferdskomiteen, og sitter i 17. mai-komiteen. Hun har ellers vært stemmestyreleder i Åsvang krets ved alle valg siden midt på 80-tallet.

Bente er opptatt av:

  • Byutvikling på innbyggernes og miljøets premisser
  • Kulturelt mangfold – kultur som identitetspremiss og brobygger og som en nødvendighet for et godt liv.
  • At vi skal legge til rette for en sammenhengende merket kyststi fra Rotvoll til Ila, for rekreasjon og opplevelser. Kystlinja må oppjusteres og holdes i hevd, med tanke på tilgjengelighet for byens innbyggere. I tillegg tid den røde strek i Bymarka må vi skape en bevissthet om et blått belte i kystsonen.