Til innhold

Berit Halvorsen Bjørgan

Berit Halvorsen Bjørgan, Nittedal Venstre

Berit Halvorsen Bjørgan, Nittedal Venstre

Berit Halvorsen Bjørgan er valgt som 2.vararepresentant til kommunestyret i Nittedal i perioden 2015-2019. Hun er tredjekandidat på Venstres valgliste ved kommunevalget i 2019.

Berit er varamedlem i hovedutvalg for oppvekst og utdanning.

Berit er styremedlem i Nittedal Venstres styre.

Berit Halvorsen Bjørgan bor på Hagan, og er styrer for en barnehage i Skedsmo.