Til innhold

Berit Kvæven

Berit Kvæven (f. 1942) er sivilingeniør og dr. ing. Hun vil særlig arbeide for å ta vare på grønne lunger der folk bor. Hun er opptatt av arealplanlegging og dens betydning for å utvikle det gode urbane liv.