Til innhold

Bjørn Nordnes

Bjørn er 52 år og bor i Holter. Han er gift og har tre voksne barn og et barnebarn.

Han leder et lokalt transportselskap som har hatt tilhold i Nannestad siden 1968. Som lokal bedriftsleder er han selvsagt opptatt av at vi i Nannestad til enhver tid har en riktig og tilpasset næringspolitikk.

Bjørns lidenskap er sang og musikk, noe han har drevet med hele livet. Lokal kulturpolitikk og frivillighet ligger han naturlig nok nært til hjertet. Med en kone som er lærer, får han førstehånds kjennskap til de utfordringer som finnes i dagens skole. Av den grunn er også lokal skolepolitikk noe som han gleder seg til å kunne påvirke.