Til innhold

Bjørn Olav Juberg

Frosta skole må få armslag nok til å tilby mer praktisk tilrettelagt undervisning for elevene.

Ækt frosting! D.v.s. født og oppvokst her.
Kom etter endt utdanning tilbake til Frosta i 1978 i kombinert stilling: lærer og kommunal musikkleder.
Arbeider fortsatt som lærer ved Frosta skole.
Ivret strekt i sin tid for å få opprettet kommunal musikkskole – denne kom i 1985, bl.a. med sterk støtte fra Venstre!
Har i løpet av åra tatt tilleggsutdanning innenfor både musikk og historie – lokalhistorie spesielt.
Trives godt både ved å bo i bygda, og ha arbeidet mitt her. Den siste utbygginga av skolen – “Framtidsretta skole” – med eget område for ungdomstrinnet var et positivt løft for meg, og jeg vil påstå hele ungdomstrinnet.
Likeså at vi samtidig fikk Magnushallen – første gang at bl.a. lokalt sang- og musikkliv fikk egna lokaler for å drive sin aktivitet!
En sak som er speseilt viktig for meg: At skolen får armslag nok til å tilby mer praktisk tilrettelagt undervisning for elevene våre.