Til innhold

Bjørnar Berge

Kandidatbilde Bjørnar Berge

Bjørnar Magne Berge (44 år) Automatikar Sibelco, Syvde. kommunestyrerepresentant

«Vekst og trivsel i heile kommunen!»
Eg er busett i Syvde med kona mi Monja. Vi har fire born i alderen 26, 20, 16 og 7 år. Min daglege arbeidsplass er på elektroavdelinga til Sibelco Nordic på Åheim, der eg stortrivast. Har også arbeidt innan maritim og offshore industri.
På fritida prøvar eg å blåse nokolunde rett lyd i tubaen til Syvde skulekorps, samt at eg saman med ein kjekk gjeng driv med vedlikehald på og rundt fotballbanene på Eidsåvoll.
I politikken har eg vore heldig nok til å vere vara for kommunestyret i to periodar (inneverande periode og åra 1996-99). Har delteke på mange av kommunestyremøta og håpar på ein fast plass i perioden framover.
Vanylven er ei stor, vidstrakt og flott kommune – ynskjet mitt er at kommunen held fram å både utvikle nye aktivitetstilbod samt behalde alle dei flotte tilboda som allereie er sett i verk. Det skal vere godt å bu i Vanylven! Frå fremst i dalane til ytst ute på nesa våra.
Skal ein klare å auke trivselen er det viktig med gode og tilstrekkelege tilbod innan samferdsel, fritidsaktivitetar, skule, ambulanse, brannberedskap, helsetilbod og omsorgstenesta.
Vi må gjere det enkelt for nye bedrifter å etablere seg og skape vekst i kommunen, i tillegg til å støtte dei bedriftene som allereie skapar vekst og arbeidsplassar. Vi er ikkje berre opptekne av vekst, men av at veksten skal vere berekraftig og skape eitt godt miljø for seinare generasjonar – Vanylven skal vere ein stad med høve til å vere både tilflyttar og heimflyttar med tru på ei god framtid.
Skulestruktur er eit heitt tema om dagen – og ei av hjartesakene mine. Eg meinar at vi er godt tjente med å behalde strukturen slik den er i dag, med barneskular på Åheim, Fiskå og Syvde, samt ungdomskular på Åheim og i Syvde. Vi må jobbe for vidare drift på Vanylven VGS, deriblant jobbe for å få inn nye linjer. Kva gjeld trivsel på skulen er det viktig å sørge for eitt godt læringsmiljø, med høg standard på skulebygga.
Eg må innrømme at eg under oppveksten i Vanylven har lagt merke til ein viss konkurranse og splid bygdelaga imellom. Dette har heldigvis blitt betre med åra, men eg håpar at vi alle saman kan jobbe vidare med å viske ut restane av det som på godt norsk vert kalla bygdestrid. Sjølv om dette ikkje er eit like omfattande problem i dag opplever eg det som heilt grunnleggande å stå samla for å nå alle dei måla og visjonane vi har for kommunen i framtida!
Håpar at alle nyttar seg av røysteretten sin den 9. september. Stem gjerne på Venstre, og meg! Men same kva parti og kandidatar du røystar på vil eg få ynskje deg godt val.