Til innhold

Britt Inglingstad

Britt Inglingstad er nestleder i Østensjø Venstre og sitter i sin 4. periode for Venstre i bydelsutvalget. Britt er 64 år og bosatt på Skøyenåsen. Hun er utdannet bedriftsøkonom og arbeider i bank. Hun har sittet som styremedlem i flere frivillige organisasjoner, Og er også nestleder Oslo Venstrekvinnelag. Britt er oppvokst i bydelen og er spesielt opptatt av barn og unges vilkår, kultur, idrett og miljø. Videre er hun opptatt av at beslutninger som angår velferd, trygghet og bomiljø blir tatt lokalt, og at bydelens tjeneste- og omsorgstilbud innenfor barnevernet og til bydelens eldre skal styrkes.