Til innhold

Carina Wollan Myhre

Carina Wollan Myhre

Carina stiller til valg for første gang, og debuterer med andreplassen på Venstre sin valgliste til kommunevalget 2023 i Kristiansund. Her kan du lese kort om Carina og hva hun er spesielt opptatt av å påvirke i politikken.

–Etter mange år i ulike stillinger i helsevesenet stiller jeg nå til valg for Venstre i Kristiansund. Jeg ønsker å bruke samfunnsengasjementet mitt til noe positivt for kommunen, og har følgende hjertesaker:

  • Innbyggerne i Kristiansund skal ha god eldreomsorg med meningsfull hverdag tilpasset den enkelte
  • Trygge og gode helsetjenester med videreutvikling av tilbudet ved DMS Kristiansund, en robust legevakt og styrking av det enkelte akutte tilbudet utenfor sykehus
  • Barn og unge skal ha et godt oppvekstmiljø og en skal tilstrebe å utjevne sosiale forskjeller. Jeg er spesielt opptatt av barn og unges psykiske helse
  • Styrke arbeidet for mennesker som sitter nederst ved bordet, enten det skyldes helse, rus eller vold

Kort om Carina:

51 år, gift med Arild og har 3 voksne barn

Utdannet sykepleier med videreutdanning innen diabetes, velferdsteknologi og har Topplederprogrammet for spesialist og kommunehelsetjenesten fra BI.

Har vært ansatt ved sykehuset i Kristiansund siden 1998, 16 av årene som leder. Jobber nå som sykepleier innen kirurgi.

På fritiden opptatt av hund og friluftsliv. Glad i litteratur og musikk.

Du kan lese mer om vår andrekandidat her i intervjuet i TK: Intervju med Carina Wollan Myhre tk.no 15.02.23

Carina Wollan Myhre på tur med de to hundene sine