Til innhold

Dag Yngland

Kommunen må ha en aktiv næringspolitikk og nye bedrifter. Vi må fremme gründere i industri, turisme, handel og kultur.