Til innhold

Dagfinn Tingstad

Vi skal sørge for å få etablert et helsehus på Frosta.

Født på Frosta for 73 år siden. Har 4 barn og 4 barnebarn.

Politisk erfaring: Mange perioder som representant i kommunestyre og formannskap. Erfaring fra fylkespolitikken i Nordtrøndelag og som fylkesleder i Venstre ble det også noen år i Venstres landsstyre. Har vært førstekandidat for Venstre ved to stortingsvalg. Har hatt styreverv på vegne av Frosta kommune både i Innherred renovasjon og Frosta vassverk.

Yrkeserfaring: De fleste av de yrkesaktive åra er tilbragt i skolen, som lærer og rektor, men har også arbeidd både i industri og forsvar.

Den viktigste saken i Frosta kommune akkurat no er å gjøre oss i stand til å gi frostingene de tjenestene vi skal ha – både når det gjelder kvalitet, tidsfrister og likebehandling. Kommuneansatte må tilhøre et faglig fellesskap der en kan føle seg trygg på at det en gjør er det som gagner innbyggerne. Både når det gjelder fagmiljø og økonomi er vi for små til å klare oss uten å inngå i en større enhet. Smått er ofte godt, men ikke alltid!