Til innhold

Eilert Isaksen-Warth

Frihet og ansvar for den enkelte

Eilert Isaksen-Warth er en prinsipielt orientert politiker, og er medlem i Venstre på grunn av liberalismen som ideologi. Eilert tror på markedsmekanismer som økonomisk fundament, og er for størst mulig grad av frihet i verdispørsmål. Eilert er tilhenger av naturvern, og bekjempelse av menneskeskapte klimaendringer.