Til innhold

Einar Frønes

Vi vil løfte fram Åfjord som næringsvennlig kommune. Vi heier på bedrifter og landbruk som er grunnlag for aktivitet, verdiskaping, arbeidsplasser og velferd.