Til innhold

Eirik Berger

Opptatt av arbeidsplassene som ennå ikke er skapt, og at Longyearbyen forblir et godt sted å leve for store og små.

Jeg ønsker å være en del av Venstre fordi vi har en god politikk overfor de som ønsker å skape noe. En ting jeg vil til livs er de byråkratiske flaskehalsene som står i veien for at gode ideer blir til nye verdier og arbeidsplasser