Til innhold

Eirik Romstad

Gjør hverandre bedre!

Jeg er født i 1956, og oppvokst på en skoggård i Namdalen. Gift, har et barn, og bur i Tomter på Kråkeruddalen, et småbruk med sau og en entusiastisk border collie. Jeg ble ble med i Venstre fordi Venstre setter menneskerettigheter høgere enn noen andre politiske parti i Norge slik jeg ser det.

Jeg studerte naturforvaltning ved NMBU i Ås, og tok etterpå en doktorgrad i økonomi fra USA. Nå forsker og underviser jeg i økonomi ved Handelshøgskolen NMBU i Ås. Der underviser jeg natur ressurs- og miljøøkonomi, makroøkonomi og bioøkonomi.

Jeg er leder i Indre Østfold Venstre og har møtt som vara i kommunestyret og samfunnsutvalget i Indre Østfold kommune i perioden 2019-2023. Tidligere medlem av kommunestyret i Hobøl og utvalget for nærdemokrati (P2) under bygginga av Indre Østfold kommune.

God økonomistyring er viktig. Det gir større handlingsrom for å fokusere på hjertesakene mine: Miljø, arealforvaltning, skole og ungdom. Jeg var en av pådriverne for Knapstadhallen og lanserte idéen om en turn basishall i tilknytning til hallen. Hallen gir et løft for kroppsøving ved skolene på Knapstad og sårt tiltrengte treningslokaler for lokalidretten.

Idretten har gitt meg mange gode opplevelser. For å bidra til at andre får tilsvarende muligheter har jeg trent aldersbestemte lag i handball i kommunen vår i mange år. Jeg er medlem i idrettsrådet i kommunen. Der er jeg spesielt opptatt av frivilligheten sine vilkår, areal og anlegg, som sammen gir aktivitet – og aktivitet gir mestringsglede.

Verv utenfor Venstre:

Styremedlem Idrettsrådet i Indre Østfold kommune