Til innhold

Elen Gjevik

Elen Gjevik er 53 år og bor på Eiksmarka med mann, og er yngste av 3 barn. Elen er oppvokst i Bærum og har tidligere bodd på Østerås, Grav og Fossum.

Som lokalpolitiker er Elen opptatt av:

  • å forebygge psykisk uhelse og utenforskap gjennom inkluderende skole, arbeidsplasser og fritidstilbud
  • at barnehager skal være en del av nærmiljøene og bygget på barns premisser
  • en skole som utfordrer og motiverer, og som har stort repertoar av alternative læringsformer for barn og ungdom som trenger det
  • nærmiljøer som er gode og trygge møteplasser for innbyggere i alle aldre
  • god areal- og miljøforvaltning som bevarer jordbruksarealene og kulturlandskapet.

Verv

Elen har sittet i styret i Eiksmarka Vel de siste 3 årene og ledet vellets arbeidsgruppe for byggesaker. Hun har engasjert seg i utbyggingsplaner på Eiksmarka og Fossum, og mener at mye kan gjøres for å sikre innbyggere bedre medvirkning i saker som angår dem. Elen stiller nå som Bærum Venstres 8. kandidat til kommunevalget.

Engasjement og erfaring

Elen er utdannet lege og jobbe til daglig som barne- og ungdomspsykiater ved Oslo Universitetssykehus. Hun har også erfaring som forsker og underviser ved Universitetet i Oslo. Elen er en glad bruker av Bærumsmarka og synger folketoner i kor.