Til innhold

Elin Duvsete

Elin er tobarnsmor og familien bor på Trones.
Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier. Hun jobber i dag i skolehelsetjenesten med ungdommer.

Elin har et stort engasjement for barn og ungdom. Forebygging er en hjertesak. Hun ønsker en kommune som tør å satse på de minste barna, sånn at de får gode barne- og ungdomsår, og videre gode liv som voksne. Laget rundt barna og familien er viktig – og vi trenger nok folk, med god og ulik kompetanse, i barnehage og skoler.

Elin er også opptatt av at kommunen vår skal ha gode møteplasser for barn og unge.

En annen hjertesak er gode helsetjenester fra vugge til grav. Da trengs også en god kultur i kommunen for å rekruttere og beholde ansatte.