Til innhold

Erik Falkenstein

Vi venstremænd er nu ikke menneskeætere heller. (Knud Hamsun, Redaktør Lynge, s. 44)

Jeg er født i Oslo i 1955 med røtter i Grenland og Nome, og er ingeniør-utdannet i tekniske fag. Nome og Midt-Telemark har vært mine hjemkommuner siden 1978. Politisk har jeg funnet meg til rette i Venstre, rett og slett fordi det er god plass og høyt under taket. Et liberalt parti som vil at individet skal få leve frie liv, men samtidig ha og ta et samfunnsansvar for fellesskap og rettferdighet.

Det må legges til rette for et fremtidsrettet næringsliv som er grønt, nyskapende og kreativt. Det betyr et næringsliv som skaper verdier for samfunnet gjennom innovasjon og entreprenørskap. For å få dette til trenger vi kommuner og institusjoner som yter god service og legger opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår. Næringspolitikken skal og må være moderne og næringsnøytral, slik at det legges til rette for at seriøst og lønnsomt og bærekraftig næringsliv.

I løpet av livet vil alle ha behov for helse- og omsorgstjenester. Tjenestene skal være så gode, trygge og tilgjengelige som mulig, når behovet kommer. Det er ikke slik at alle tjenester innen helse og omsorg skal og må leveres av det offentlige, og at stedet du bor avgjør hvor du skal motta slike tjenester. En god offentlig sertifiseringsordning av institusjoner og virksomheter vil sørge for et bredt og likeverdig tilbud der det er behov. En praktisk, vidsynt og fremtidsrettet helsepolitikk vil sikre alle tilgang til et godt helsetilbud. Også eldre må ha valgfrihet slik at alle får muligheten til å leve et så fritt, selvstendig og innholdsrikt liv som mulig. Vi vil legge til rette for at eldre mennesker kan få et omsorgstilbud som er tilpasset behovene og interessene deres, dekket av det offentlige, men ikke nødvendigvis i regi av det offentlige.

Fødsels- og barselomsorgen er under press over hele landet, og altfor mange kvinner får ikke den omsorgen de trenger. Jeg vil styrke fødsels- og barselomsorgen over hele landet. Og alle barn skal kunne vokse opp i trygghet. Barnehage og skole må få nok ressurser slik at de kan se og støtte hvert enkelt individ, samtidig som mestring eies av det enkelte barn. Der det er mistanke om overgrep mot barn, må vi sikre at at barnets sikkerhet og trygghet ivaretas.