Til innhold

Erlend Larsen

Erlend er en ihuga liberaler, med sterkt fokus på klima, miljø og sosialpolitikk. Som styremedlem i Vestby Venstre brenner han for en lokal forankring av politikken, hvor den enkelte innbygger skal både ses og høres. Vestby skal være en raus kommune som utvikles på innbyggerne og naturens premiss.