Til innhold

Erling Moe

Vi lover ikke gull, men grønne skoger.

Erling Moe er i dag kommunalråd og gruppeleder for Venstre. Han er 61 år og bor på Rosenborg.

Av utdannelse er han lektor, og har undervist i mange år ved både offentlige og private skoler i Trondheim. Han har også jobbet som kommunikasjonsdirektør ved Domstoladministrasjonen.

Erling var leder i Kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen fra 2011-2015, det er dette saksfeltet han har vært mest engasjert i. Han har også engasjert seg i byutviklingsspørsmål og i skolepolitikk i de periodene han har vært bystyremedlem.

Erling har lang politisk erfaring i tillegg til bystyret, blant annet som folkevalgt til fylkestinget i åtte år, medlem av Venstres sentralstyre i flere perioder, politisk rådgiver på Stortinget og som leder av Norges Unge Venstre 1983-85.