Til innhold

Even Hustad

Even Hustad er Nesodden Venstres 2. kandidat på kommunevalglista. Even er kriminolog og seniorrådgiver i Kriminalpolitisk seksjon, Justis- og beredskapsdepartementet. Han har også solid erfaring fra lokalpolitikken- både fra Bydel Grünerløkka-Sinsen og som fylkessekretær for et annet miljøparti. På Nesodden har Even i mange år vært leder av forliksrådet, han har vært nestleder for Follo krise- og incestsenter og politiker kommunestyret og i helse og omsorgsutvalget. Even er nå lokallagsleder for Venstre og politiker i Plan og byggesaksutvalget. Even er blant verdens mest motiverte kommunestyrekandidater, klar for å hegne om halvøyas grønne karakter og for å gjøre Nesodden til Norges beste miljøkommune. Klima, kultur og naturvern på land og i vann henger nøye sammen, og Even skal kunne klare å se dette i sammenheng som god politiker. Even bor i verdens beste og mangfoldige nærmiljø; Blåbærstien. Even vil jobbe planmessig for tilsvarende god stedsutvikling ellers på Nesodden, det vil si med ulike mennesker som har like muligheter for gode møteplasser, enten man kjenner hverandre fra før av eller ikke. Det krever en hel landsby for å oppdra et barn. Som Venstrepolitiker vil Even bidra til at barn og unge blir sett og hørt- fordi trygge barn gir kreative voksne i en verden som ellers er ganske tøff.