Til innhold

Ewelina Baj

Jeg er opptatt av integreringspolitikk, menneskerettigheter og frihet.

Ewelina Baj står på andreplass på Venstres liste i Ås ved kommunevalget i 2023. Hun er utdannet filolog og pedagog. Ewelina er prisbelønnet barnebok-oversetter og samarbeider med OsloMet i et forskningsprosjekt om språkutvikling til flerspråklige barn. Hun bor på Vinterbro og er en glad tobarnsmor. I tillegg er hun også engasjert som frivillig i flere sammenhenger.

Ewelinas programerklæring:

  • Jeg er opptatt av integreringspolitikk, menneskerettigheter og frihet.
  • Jeg har polsk opprinnelse, og det som ligger mitt hjerte nærmest er integreringspolitikk. Polakker er den største innvandrergruppen i Norge og i Ås kommune, men vi er sjeldent sett og representert der beslutninger fattes. Jeg ser frem i å jobbe for et mer inkluderende samfunn hvor ingen faller utenfor fellesskapet.
  • Fremtiden må bygges på en trygg oppvekst for barn og unge. Alle barn har rett til lek og læring i barnehagen og på skolen, men også på fritiden – uavhengig av familiens ressursnivå. Jeg er opptatt av at kommunens kulturtilbud må gjøres tilgjengelig for flere og at samarbeidet med frivilligheten må styrkes. Kommunen har en viktig rolle for å sikre at ingen faller utenfor og for å skape et samfunn der alle får delta.
  • Jeg brenner også for at vi må få et bedre kollektivtilbud mellom Vinterbro og Ås og at vi får flere møteplasser for innbyggerne nord i kommunen, utenfor kjøpesenteret. Det er viktig at flere får muligheten til å reise miljøvennlig i hverdagen, og at både voksne og barn får bedre muligheter til å benytte helsetjenester, kultur- og idrettstilbud og bli mer aktive innbyggere i Ås.

Vi i Venstre ser inn i fremtiden og tar Norge framover.