Til innhold

Ewelina Baj

Jeg er opptatt av integreringspolitikk, menneskerettigheter og frihet.

(Norsk tekst under teksten på polsk)

Ewelina Baj zajmuje drugie miejsce na liście Partii Venstre w Gminie Ås w wyborach samorządowych, które odbędą się we wrześniu 2023 roku.

Program wyborczy Eweliny:

  • Polityka integracyjna, prawa człowieka i jego prawo do wolności jako jednostki jest tym, co znajduje się w centrum moich zainteresowań
  • Pochodzę z Polski i polityka integracyjna jest bliska mojemu sercu. Polacy stanowią największą mniejszość narodową zarówno w Norwegii jak i w mojej Gminie Ås. Jednak ważne dla nas sprawy rzadko wychodzą na światło dzienne a my, jako grupa społeczna, jesteśmy niedoreprezentowani na poziomie samorządu. Dlatego cieszę się, że mogę dołożyć swoją cegiełkę do osiągnięcia celu, jakim jest budowanie społeczeństwa otwartego, w którym nikt nie wypada poza nawias.
  • Naszą przyszłość musimy oprzeć na bezpiecznym dorastaniu naszych dzieci i młodzieży. Wszystkie dzieci mają prawo do zabawy i nauki zarówno w przedszkolu, szkole jak i w czasie wolnym – niezależnie od statusu materialnego rodziców. Zależy mi, żeby oferta gminy była dostępna dla większej ilości mieszkańców oraz na tym, by wzmocnić współpracę samorządu i wolontariatu. Zadaniem gminy jest dbanie o to, by nikt nie wypadał poza nawias oraz troska o społeczeństwo, w którego tworzeniu będzie mógł uczestniczyć każdy.
  • Bardzo zależy mi także na zwiększeniu możliwości transportu publicznego między Vinterbro i Ås oraz stworzeniu nowych miejsc spotkań dla mieszkańców północnej części gminy, nie tylko w obrębie centrum handlowego. To ważne, by więcej osób mogło korzystać ze środków transportu, które są przyjazne dla środowiska. Dorośli oraz dzieci powinni mieć lepsze możliwości w dostępie do usług w zakresie ochrony zdrowia, kultury, sportu, by być bardziej aktywnymi mieszkańcami Gminy Ås.

Jako Venstre patrzymy przed siebie i zapewniamy Norwegii lepszą przyszłość.


Ewelina Baj står på andreplass på Venstres liste i Ås ved kommunevalget i 2023. Hun er utdannet filolog og pedagog. Ewelina er prisbelønnet barnebok-oversetter og samarbeider med OsloMet i et forskningsprosjekt om språkutvikling til flerspråklige barn. Hun bor på Vinterbro og er en glad tobarnsmor. I tillegg er hun også engasjert som frivillig i flere sammenhenger.

Ewelinas programerklæring:

  • Jeg er opptatt av integreringspolitikk, menneskerettigheter og frihet.
  • Jeg har polsk opprinnelse, og det som ligger mitt hjerte nærmest er integreringspolitikk. Polakker er den største innvandrergruppen i Norge og i Ås kommune, men vi er sjeldent sett og representert der beslutninger fattes. Jeg ser frem i å jobbe for et mer inkluderende samfunn hvor ingen faller utenfor fellesskapet.
  • Fremtiden må bygges på en trygg oppvekst for barn og unge. Alle barn har rett til lek og læring i barnehagen og på skolen, men også på fritiden – uavhengig av familiens ressursnivå. Jeg er opptatt av at kommunens kulturtilbud må gjøres tilgjengelig for flere og at samarbeidet med frivilligheten må styrkes. Kommunen har en viktig rolle for å sikre at ingen faller utenfor og for å skape et samfunn der alle får delta.
  • Jeg brenner også for at vi må få et bedre kollektivtilbud mellom Vinterbro og Ås og at vi får flere møteplasser for innbyggerne nord i kommunen, utenfor kjøpesenteret. Det er viktig at flere får muligheten til å reise miljøvennlig i hverdagen, og at både voksne og barn får bedre muligheter til å benytte helsetjenester, kultur- og idrettstilbud og bli mer aktive innbyggere i Ås.

Vi i Venstre ser inn i fremtiden og tar Norge framover.