Til innhold

Eyvind Øgar

Ta vare på tradisjonar og særpreg. Tettstadutvikling i kommunen må planleggast betre. Større reguleringsplanar bør ha konsekvensutgreiing.

Eyvind (f. 1980) er arkitekt.