Til innhold

Fride Sortehaug

Fride Sortehaug

Flere trygge og kvalifiserte voksne inn tidlig, gir færre ressurskrevende tiltak senere. Å vokse opp i Ålesund skal vere trygt, utviklende og gi barn motivasjon

Fride Sortehaug er planlegger i offentlig forvaltning, 35 år, har to små barn og bor i dag på Lerstad. Hun har politisk erfaring som varaordførar i Volda (2015-2018), tidlegere varamedlem til fylkestinget, styremedlem i KS Møre & Romsdal, tidligere leder i Møre & Romsdal UV og styremedlem i Volda Venstre. I dag er Sortehaug aktuell som 2. kandidat for Ålesund Venstre.

Hjertesaker:

1. Moderne og grønne Ålesund:
-Gire opp utviklingen av Ålesund til en enda mere moderne og attraktiv kommune for unge å etablere seg i og flytte hjem til. En serviceinnstillt kommune der det er lett å starte opp fremtidsrettede næringer i

2. Tidlig innsats:
-Øke grunnbemanningen i barnehager, gi læreren mer tid med eleven, og mindre byråkrati. Økningen av ressurser vi vil bruke i dag i oppveksten, er ressurser vi sparer inn igjen, isteden for krevende tiltak senere.

3. Mer fokus og tilrettelegging for mennesker og miljø, mindre på bil:
-Utvikle gode bomiljø og drive bevisst stedsutvikling over tid, for å tilrettelegge for en god folkehelse, og trivsel blant alle aldersgrupper. Billigere månedskort på kollektivtransporten, hyppigere bussavganger, mer bruk av medvirking i planprosesser og flere grønne lunger må til.