Til innhold

Gabriel Frogner

Gabriel Frogner

Det skal være mogleg å bu på små stader som Stad, uten å miste sjukehus, skule og andre naudsynte faktorer

Eg har budd på Stad mesteparten av livet mitt. Eg studerar for tida i Sogndal.

Eg er veldig oppteke av at det skal være mogleg å bu på små stader som Stad, uten å miste sjukehus, skule og andre naudsynte faktorer. Eg er oppteke av at mine barn i framtida skal ha tilgong til å bu på Stad.

Eg likar Venstre fordi det er eit liberalt parti som er framtidsfokusert. Venstre er oppteke av skulegang og utvikling, noko som er ein stor del av kvardagen. Partiet tilretteleggar for gründere og er oppteke av berekraft.