Til innhold

Gunvor Margrete Strand

Født i 1953 Bur på Eidså

Var kommunalsjef for oppvekst og kultur i Vanylven kommune.

Er no pensjonist.

Mi «hjartesak» er å kunne arbeide for eit trygt og godt oppvekstmiljø og gode kommunale og frivillige tilbod i kommunen vår. Herunder ser eg det og som viktig med trygg trafikk; gode vegar og gang- og sykkelstiar. Eg brenn og for at bygdene våre skal verte meir «samansveisa» som ein fellesskap.