Til innhold

Hanne Sofie Roaldsnes

MIljøet vårt og havet rundt oss. Eg vil arbeide for eit godt marint vern. Reint hav er særs viktigt for meg. Vi skal støtte frivillige
organisasjonar med tiltak spesielt retta mot barn og unge, og prioritere og vidareføre arbeidet med MOT i skulen.

Hanne Sofie Roaldsnes, Giske Venstre, 2023