Til innhold

Hanne Sterten

Hanne Sterten er 2. kandidat i Stjørdal Venstre i kommunevalget 2023

Jeg brenner for et levende lokalsamfunn som gir trygge og gode vilkår for den oppvoksende generasjonen. Spesielt er jeg opptatt av skole og kultur. Nøkkelen til trivsel er god helse, både psykisk og fysisk. Dette gjelder alle innbyggere, men unge og eldre har ekstra behov som må ivaretas på en respektfull og omsorgsfull måte.

Jeg har valgt Venstre som mitt parti fordi partiet bryr seg om gode rammevilkår for alle! Da må man heller ikke glemme viktigheten av å ivareta, bygge opp og verne om det som er bra rundt oss.

Jeg er også opptatt av klima, miljø og er glad i å ferdes i naturen. Jeg har tro på å bygge Stjørdal til et sted det er godt å være, om du bor her eller er på visitt. Ikke minst må det også legges til rette for nye arbeidsplasser og en bærekraftig næringsutvikling i kommunen.