Til innhold

Heidi Dahl

Fontenehus i Alta, for bedre livskvalitet og psykisk helse!

Heidi er opptatt av at elevene skal få større valgfrihet og mer praktisk rettet undervisning. Hun vil også ha større valgfrihet for elevene i den videregående skole til å kunne velge mellom ulike fag og linjer. Lærere og elever må få bedre arbeidsforhold i klasserommene og på skolen. Heidi vil også at vi forsterker det holdningsskapende arbeidet for ungdom i trafikken.
Heidi er spesielt opptatt av at alle skal kunne få komme seg ut i arbeidslivet, ved god tilrettelegging og at folk blir møtt med respekt. Hun vil ha økt fokus på ernæring og fysisk aktivitet for de som bor under kommunal omsorg, og at eldre skal kunne ha en felles møteplass, en kafé, med aktiviteter og noen å være sammen med.
Hun brenner også for å få etablert et Fontenehus i Alta, og vil prøve ut 20 småhus som boliger øremerket lærlinger.