Til innhold

Heidi Frantzen

Heidi Frantzen er Venstre sin kandidat ved valget 2023.

Heidi har vært medlem i kommunens levekårsutvalg.

Hun er barne- og ungdomsarbeider og jobber på Borkenes skole. Hun er gruppeleder i Skolefritids-ordningen (SFO).

Heidi bor på Utstrand og er medlem i bygdekvinnelaget og et aktiv friluftsmenneske.

Hun har jobbet for utviklingen av lærlingeordningen som er viktig i tilretteleggingen for økt rekruttering av ansatte i helsesektoren og i skole og barnehage.